380 – Γ.Παπανδρέου – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Το
μεγάλο κόστος παραγωγής
θα προκαλέσει αφελληνισμό
στην αγορά προειδοποίησε
εστιάζοντας ιδιαίτερα στο νερό
με αφορμή τον θόρυβο
για ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση
Είπε ότι θα έπρεπε να
έχει ενθαρρυνθεί η παραγωγή
ρεύματος με φωτοβολταϊ
κά Αν διαθέταμε εκεί τα επιδόματα
θα είχαμε εξοικονόμηση
60 Τώρα που θα κοπούν
οι επιδοτήσεις στους
λογαριασμούς τι θα γίνει; […]