386 – Κ.Ταγαρά – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Τις
προγούμενες ημέρες η Επιτροπή Περιβάλλοντος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε κανόνες
της EE για περαιτέρω μείωση της ρύπανσης
και καθοδήγηση μεγάλων αγροτοβιομηχανικών και
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην πράσινη μετάβαση
Εγκρίθηκαν
ι)η περαιτέρω μείωση της ρύπανσης του αέρα των
υδάτων και του εδάφους
για μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
2 κανόνες που θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για
την υγεία και το περιβάλλον για τους πολίτες
3 καλύτερη πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες
σχετικά με τοπικές ρυπογόνες δραστηριότητες
Το Κοινοβούλιο έχει προγραμματίσει να εγκρίνει τις
νέες θέσεις κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου
2θ23 μετά την οποία μπορούν να ξεκινήσουν οι
διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την τελική
νομοθεσία
Οι ισχύοντες κανόνες της EE για τις βιομηχανικές
εκπομπές καλύπτουν περισσότερες από 30.000
μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και
περισσότερες από 2θ.οοο εντατικές κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις που είναι υπεύθυνες για εκπομπές
επιβλαβών ουσιών στοναέρα το νερό καιτο έδαφος
οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα
υγείας όπως άσθμα βρογχίτιδα και καρκίνο που
προκαλεί εκατοντάδες χιλιάδες πρόωρων θανάτων
κάθε χρόνο στην EE
Είναι γεγονός ότι η αξιοποίηση των ΑΠΕ στον
πρωτογενή και βιομηχανικό τομέα είναι περαιτέρω
βιώσιμη λύση στο πρόβλημα Οι ΑΠ Ε έχουν θετικό
αντίκτυπο όχι μόνο για τις επιχειρήσεις π χ μείωση
του κόστους παραγωγής βελτίωση της ποιότητας
κ.λπ αλλά και για το ίδιο το κοινωνικοοικονομικό και
φυσικό περιβάλλον
Στο Πρόγραμμα του Π ΑΣΟΚ ΚΙΝ.ΑΛ υπάρχει
σε περίοπτη θέση η χρηματοδότηση
αγροτικών γεωργικών επιχειρήσεων και
συνεταιρισμών για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας με σκοπό την πράσινη μετάβαση