406 – Κ.Μητσοτάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

Η Πράσινη Ελλάδα αποτελεί βασικό πυλώνα
του προγράμματός μας. Ώστε μέσα από συγκε
κριμένε πολιτικές να ενισχύσουμε την ενεργειακή
ασφάλεια τις πατρίδα μας αλλά κυρίοκ να
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα καλύτερο
περιβάλλον