419 – Α.Χαρίτσης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Οι 5 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή παραγωγικού
μοντέλου περιλαμβάνουν τη θέσπιση Ταμείου Βιομηχανίας
και Νέων Τεχνολογιών την αναβάθμιση του Ελληνικού
Ιδρύματος για τηνΈρευνα καιτην Καινοτομία με τον
διπλασιασμό των δημόσιων πόρων την ίδρυση Ταμείου
Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας Αυτοαπασχολούμενων
και Αγροτών τη θέσπιση Ταμείου Ενεργειακής Δημοκρατίας
γιατην αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας από
ΑΠΕ την επανασύσταση της δομής στήριξης της μικρομεσαίας
επιχείρησης στο υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για
μια ανάπτυξη με όρους αειφορίας δικαιοσύνης ευημερίας
και συλλογικής ασφάλειας […]