436 – Δ.Αυγερινοπούλου – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Qs πρόεδρος ms Eπιτροπής Περιβάλλοντος της
Βουλής είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω στενά
όλες ns σημαίνουσες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες
που ανέλαβε η κυβέρνηση αλλά και να προωθήσουμε
από κοινού ενεργά την περιβαλλονπκή ατζέντα.
Ορόσημα ήταν η υιοθέτηση του πρώτου κλιμαπκού
νόμου της ΄χωρας η εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης η
υλοποίηση των προγραμμάτων
των έΣυπνων πόλεων
το πρωτοπόρο πρόγραμμα
GR-eco Islands η προώθηση ms κυκλικής οικονομίας αλλά και η ενίσχυση
της πολιτικής προστασίας […]