437 – Ν.Ανδρουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Η χώρα μας μέχρι το 2027 θα λάβει πάνω από 70 δισεκατομμύρια
ευρώ σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις από
το Ταμείο Ανάκαμψης το ΕΣΠΑ και την Κοινή Αγροτική
Πολιτική Αν αξιοποιηθούν σωστά θα μπορούμε να έχουμε
μία οικονομία που δεν θα στηρίζεται σε επενδύσεις αλλά στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη ικανή να
δημιουργήσει πολλές και καλές θέσεις εργασίας για να
δημιουργήσει η νέα γενιά στον τόπο της
Για να επιτευχθεί απαιτούνται επενδύσεις στις υποδομές
όπως είναι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που θα
επιτρέψειτη διάχυση της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ
σε όλη την κοινωνία μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων
από δήμους αγρότες κτηνοτρόφους παραγωγούς αλλά
και τα οικιακά φωτοβολτάίκά
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι η παραγωγή
ενέργειας δεν θα είναι προνόμιο των λίγων εκλεκτών
όπως είναι σήμερα και παράλληλα προστατεύουμε τους
πολίτες από τις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας
δίνοντας επιπλέον κίνητρα εξοικονόμησης και κάνοντας
πράξη την κοινωνικά δίκαιη πράσινη μετάβαση […]