499 – Ν.Ανδρουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…]Κίνητρα για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πάνελ μικρής κλίμακας
στις μικρές επιχειρήσεις ώστε να
εξασφαλιστεί η πράσινη μετάβαση και
η μείωση του κόστους παραγωγής […]