491 – Γ.Στεργίου – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διασφαλίζει δίκαιη, βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη. Στόχος είναι να παρασχεθεί ευρεία πρόσβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τα νοικοκυριά, να ανακατευθύνουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης προς τη χρηματοδότηση των Αγροτών, των ΜμΕ και των Ενεργειακών Κοινοτήτων και να αποκατασταθεί ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ.

Επιπλέον, εφαρμόζεται διευρυμένο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” και εισάγεται ενισχυμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, συμβάλλοντας έτσι σε μια βιώσιμη και πράσινη οικονομία […]