Author: Γ.Αρβανιτίδης

234 – Γ.Αρβανιτίδης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Η εφαρμογή των Α.Π.Ε. σε επίπεδο κατοικίας συμβάλει στην βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα της χώρας μας, με τους πολίτες συμμέτοχους στην λήψη των αποφάσεων που είναι βασικό ζητούμενο στις μέρες μας. Στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ήμασταν αυτοί που μιλήσαμε πρώτοι για τον πολίτη ως παραγωγό και καταναλωτή ενέργειας ταυτόχρονα (prosumer). Έχω επανειλημμένα ασκήσει σκληρή κριτική από το 2018 που ανέλαβα ως υπεύθυνος του τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος για το ότι δεν έχουν δοθεί τα απαραίτητα κίνητρα και προτεραιότητα στα Φ/Β στέγης όλα αυτά τα χρόνια. Στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής μιλάμε από τότε για την Ενεργειακή Δημοκρατία στην πράξη. Και Ενεργειακή Δημοκρατία στην πράξη είναι τόσο οι πραγματικές Ενεργειακές Κοινότητες (Ενοίκων Πολυκατοικίας για παράδειγμα) όσο και τα Φ/Β στέγης νοικοκυριών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων για μείωση του ενεργειακού τους κόστους. Δυστυχώς η ΝΔ θέλησε να μοιράσει τον ηλεκτρικό χώρο σε λίγους και μεγάλους αντί να προωθήσει πολλά μικρά και αποκεντρωμένα έργα Α.Π.Ε.

Το 2023 θα είναι χρονιά ορόσημο για τον ενεργειακό τομέα, τόσο στο εσωτερικό μέτωπο της ενεργειακής ακρίβειας όσο και στο διεθνές, με το ξεκαθάρισμα των ευρωπαϊκών ενεργειακών επιλογών και την επαναχάραξη του ενεργειακού χάρτη της ευρύτερης περιοχής μας. Οι πολιτικές αποφάσεις και επιλογές μιας νέας κυβέρνησης είναι αυτές που θα καθορίσουν αν η Ελλάδα θα καταφέρει να μειώσει το υψηλό ενεργειακό κόστος για τους πολίτες της και για το αν θα καταφέρει να αυξήσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στη διεθνή ενεργειακή σκακιέρα.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να προωθήσουμε αλλαγές στις παραγωγικές διαδικασίες με βιώσιμες μεθόδους παραγωγής.Πρέπει να μετασχηματίσουμε το ενεργειακό αλλά και το οικονομικό μας σύστημα, σε πιο πράσινες» κατευθύνσεις, όχι απλά για να πάμε με την «μόδα» της εποχής, αλλά για υπαρξιακούς λόγους εθνικής επιβίωσης.

250 – Γ.Αρβανιτίδης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Ο δικός μας ο δρόμος επιχει­ρεί την πυροδότηση κοινωνικών και οικονομικών διεργασιών που θα επιφέρουν την αλλαγή μέσω της Ενεργειακής Δημοκρατίας και τη διάχυση των ωφελημάτων της «πράσινης» μετάβασης μέσω ΑΠΕ σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο στους μεγάλους ενεργειακούς ομί­λους. Με «πράσινες» και «έξυπνες» εφαρμογές και υποδομές κλιματι­κής ανθεκτικότητας. Εμείς προτείνουμε μια αειφόρο εθνική ενεργειακή πολιτική, με προγράμματα και μέτρα για τους μη προνομιούχους, για τη μεσαία τάξη και για έναν νέο ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας στο ενεργειακό τοπίο του 21ου αιώνα που θα είναι εξαγωγός καθαρής ενέρ­γειας και όχι απλώς κόμβος αγωγών και δικτύων.

Στον αντίποδα, η συντηρητική αντίληψη επιλέγει απλώς τον «πράσι­νο» καπιταλισμό. Μένει μόνο στην επικοινωνία και δεν κοιτά την ου­σία. Δεν θέλησε να μεγαλώσει τον ηλεκτρικό χώρο με ανάπτυξη των δικτύων, γιατί προτίμησε να μοιράσει αυτόν τον περιορισμένο ηλεκτρι­κό χώρο στους μεγάλους ομίλους. Δεν στήριξε την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και τις Ενεργειακές Κοινότητες, ώστε οι πολίτες να γίνουν αυτοπαραγωγοί, αλλά προτίμησε να τους κρατά ομήρους με επιδόματα.

Το αφήγημα της «πράσινης» ανάπτυξης της Κυβέρνησης δεν μειώνει τις ανισότητες, δεν ωφελεί τους πολλούς, δεν διασφαλίζει τη θέση που αξίζει η Ελλάδα στον νέο ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής μας.

Το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη περισσότερων μονάδων και πάρκων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που δεν είναι άλλο από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, βρίσκεται ακόμη στις καλένδες και ακόμα αναμένεται η παρουσίασή του. Η πρώτη επιλογή της ΝΔ ήταν τα μεγάλα φαραωνικά έργα από λίγες εταιρείες. Έχει μηδενίσει όλα τα πλεονεκτήματα των μικρών και μεσαίων έργων.

Η Ενεργειακή Δημοκρατία στην πράξη, που σημαίνει διεύρυνση της βάσης των παραγωγών ενέργειας και όχι συ­γκέντρωση σε μεγάλους παίχτες, δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θέλει τις Ενεργειακές Κοινότητες σε ρόλο πρωταγωνιστή και όχι κομπάρσου στην ενεργει­ακή μετάβαση δίνοντας την ενέργεια στα χέρια των πολιτών.

Συνεχώς καλούσα τον κ. Χατζηδά­κη και τον κ. Σκρέκα να μας πούνε γιατί δεν ακολουθούν το παρά­δειγμα της Γερμανίας, όπου το 42% της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ ανήκει σε νοικοκυριά και αγρότες, ενώ μόνο το 5,4% ανήκει στις 4 μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις της χώρας και το υπόλοιπο σε δή­μους και μεσαίες επιχειρήσεις. Συνεχώς ζητούσαμε την προώθηση του net metering και την ξεχωριστή στήριξη αγροτικών φωτοβολταϊκών. Φωνή βοώντος.

Η περιβόητη απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικα­σίας δεν έφερε ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ καθυστέρησε ιδιαίτε­ρα η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την αποθήκευση ενέργειας.

Οι δε διαδικασίες αιτήσεων για μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα (400 Κw) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στα κορεσμένα δίκτυα Πελοποννήσου και Κρήτης κατέληξαν σε φιάσκο και πολλά παράπονα των ενδιαφερομένων. Τα ίδια και με τις αιτήσεις για τα φωτοβολταϊκά στέγης που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στην περσυνή ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο και φτάσαμε Μάιο του 2023 για να ξεκινήσουν οι αιτήσεις και αυτές με πολλά προβλήματα και ερωτηματικά κατά πόσο θα υλοποιηθούν όντως.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι ίδιοι οι φορείς, τα φωτοβολταϊκά στέγης των κατοικιών σχεδόν μηδενίστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε αντίθεση με τις μεγάλες ΑΠΕ για τις οποίες η Κυβερνητική μέριμνα υπήρξε παροιμιώδης ώστε να προωθηθούν.

Δυστυχώς, το περίσσευμα ενέργειας που θα παράγουν οι αυτοκαταναλωτές θα το εγχέουν στο δίκτυο χωρίς κανένα αντάλλαγμα, συνεχίζοντας έτσι την «σταθερή» κυβερνητική πολιτική για την υποβάθμιση της σημασίας της αυτοκατανάλωσης για τα νοικοκυριά, κάποια εκ των οποίων μαστίζονται από την ενεργειακή φτώχεια. Ιδιαίτερα τα δυο τελευταία χρόνια αν είχε προχωρήσει η αυτοκατανάλωση πολλές οικογένειες και επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπίσει καλύτερα τις δραματικές ενεργειακές αυξήσεις.