Author: Θ.Μπάκας

137 – Θ.Μπάκας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνουμε μια ενεργειακή και κλιματική πολιτική συνολικά διαφορετική από την εφαρμοζόμενη σήμερα.

Η πολιτική αυτή έχει ως στόχο την εξασφάλιση της πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια για όλες/όλους, τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και την επιτάχυνση της πορείας προς την κλιματική ουδετερότητα, με την πολιτεία να αναλαμβάνει την ευθύνη για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς. Οι βασικοί άξονες της είναι οι εξής:

*Ανακτούμε τον δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και την αξιοποιούμε για τη μείωση του κόστους ρεύματος, την αλλαγή ενεργειακού μείγματος και το σπάσιμο του καρτέλ ενέργειας.

*Ενισχύουμε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο της πολιτείας στον ενεργειακό τομέα, και ιδίως στις υποδομές, που αποτελούν φυσικά μονοπώλια.

*Αναθεωρούμε τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας (Targetmodel) με στόχο: α) την αποσύνδεση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας από τις τιμές φυσικού αερίου ή άλλων ακραίων τιμών καυσίμων, β) τον έλεγχο του ποσοστού κέρδους, γ) τη μείωση ρυθμιζόμενων χρεώσεων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και δ) δεσμευτικό ποσοστό για διμερή και προθεσμιακά συμβόλαια.

*Εφαρμόζουμε αυστηρούς ελέγχους στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού και αυστηροποιούμε τις κυρώσεις για έλλειψη διαφάνειας και ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών.

*Αναθεωρούμε τον Κλιματικό Νόμο, με νέο στόχο κλιματικής ουδετερότητας έως το 2045, την καθιέρωση συμμετοχικής διακυβέρνησης και διεπιστημονικής αξιολόγησης προόδου και πρότασης μέτρων, καθώς και με ειδικές προβλέψεις για την εργασιακή μετάβαση πληττόμενων κλάδων και την πρόσβαση σε καθαρή και προσιτή ενέργεια.

*Εκπονούμε νέο εθνικό σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα, με στόχο την ομαλή απεξάρτηση της χώρας από όλα τα ορυκτά καύσιμα (και από το φυσικό αέριο) με ενεργειακή ασφάλεια και όχι με μονομερή παύση του λιγνίτη και με έμφαση στα έξυπνα δίκτυα, σε νέες τεχνολογίες, αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτροκίνηση για τις δημόσιες μεταφορές, τους εμπορικούς στόλους, και τα νοικοκυριά.

*Απεμπλεκόμαστε από την πολιτική εξόρυξης υδρογονανθράκων, με μη ανανέωση αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης και μη παραχώρηση νέων περιοχών.

*Ολοκληρώνουμε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με ενισχυμένα κριτήρια για την προστασία της βιοποικιλότητας, με ελάχιστες ζώνες αποκλεισμού με βάση τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, τις περιοχές που ικανοποιούν τα κριτήρια των «Περιοχών Άνευ Δρόμων», τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Καθορίζουμε τις περιοχές προτεραιότητας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, με κριτήριο και το κόστος ανάπτυξης δικτύων και υποδομών αποθήκευσης και με την προτεραιοποίηση έργων αυτοπαραγωγής και ενεργειακών κοινοτήτων.

*Ολοκληρώνουμε τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, προωθούμε τον εξηλεκτρισμό στις μεταφορές και τις πράσινες δημόσιες μεταφορές. Σχεδιάζουμε νέα προγράμματα προώθησης της ηλεκτροκίνησης, με ισχυρά κίνητρα για μικρά και μεσαία εισοδήματα.

*Για τις λιγνιτικές περιοχές, δεσμευόμαστε για τον καταλυτικό ρόλο της πολιτείας, που θα εγγυάται τη δίκαιη μετάβαση, συμμετοχικές διαδικασίες, αύξηση των διαθέσιμων πόρων, επαναπόδοση των εκτάσεων, εκτεταμένο πρόγραμμα δημοσίων έργων και εξοικονόμησης ενέργειας, στήριξη των ανέργων και των ΜμΕ, υλοποίηση επενδυτικών προτάσεων που αφορούν στην παραγωγική βάση της περιοχής, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα.

*Προωθούμε τις ενεργειακές κοινότητες και την αυτοπαραγωγή/αυτοκατανάλωση, με στόχο τουλάχιστον το 50% των νέων αδειών να αφορά ενεργειακές κοινότητες και αυτοπαραγωγή.

*Προωθούμε Εμβληματικές Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες, δημόσια κτίρια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματική στέγη, τουρισμό, με προϋπολογισμό τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ τον χρόνο

*Εξασφαλίζουμε προτυποποίηση των τιμολογίων και διαφάνεια στον υπολογισμό των χρεώσεων, καθώς και ενδελεχή ενημέρωση των καταναλωτών για τις διαθέσιμες επιλογές.

*Αναθεωρούμε το πλαίσιο ανάπτυξης των θαλάσσιων ΑΠΕ, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη συμβατότητα με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

*Επιταχύνουμε την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, με κριτήρια την ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος, προωθώντας και υποδομές υπό δημόσιο έλεγχο ή/και με πρωτοβουλία της ΔΕΗ που θα λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο.

*Διαφυλάσσουμε και αποκαθιστάμε τον δημόσιο έλεγχο στα ΕΛΠΕ και προωθούμε τον στρατηγικό αναπροσανατολισμό τους στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης της ενεργειακής μετάβασης

*Στηρίζουμε αυστηρούς ελέγχους και προληπτική εποπτεία στο Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, για τον εντοπισμό και επιβολή προστίμων σε καταχρηστικές συμπεριφορές από ισχυρούς παίκτες.

Πρόκειται για μια δίκαιη κοινωνικά πολιτική και θα γίνει πράξη.