Category: προστασία περιβάλλοντος

484 – Ν.Συρμαλένιος – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Τώρα όμως μπροστά στις εκλογές οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη ζωή τους:

Θα πουν ΝΑΙ στη συνέχιση του ίδιου παραγωγικού μοντέλου που ακολουθεί επι δεκαετίες η ΝΔ και που έχει μετατρέψει τη Χώρα σε χώρα υπηρεσιών, ενώ στα νησιά μας ο μαζικός τουρισμός οδηγεί μαθηματικά σε ανάγκη εξάπλωσης των υποδομών πέρα από όρους και όρια με καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον, στην πολιτιστική μας κληρονομιά και τελικά στην οικονομία και το εισόδημα;;; […]

462 – Π.Κόκκαλης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…]Στην Ελλάδα υπάρχουν διαθέσιμα σχεδόν 21 δισεκατομμύρια ευρώ (26,20 δις μαζί με την εθνική συμμετοχή) από την Πολιτική Συνοχής (ΕΣΠΑ), τα οποία κατανέμονται σε 13 Περιφερειακά Προγράμματα, 8 Τομεακά καθώς και στο πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας.

Οι Δήμοι έχουν επίσης πρόσβαση σε ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης που βασίζονται στην προσέγγιση LEADER και χρηματοδοτούνται από το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, για την υλοποίηση δημόσιων υποδομών, πρωτοβουλιών με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση καθώς επίσης και πολιτικών “Έξυπνων Χωριών”. Δυστυχώς, σε απόλυτη αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Κυβερνηση ΝΔ έχει αποκλείσει την τοπική αυτοδιοίκηση από χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.

Είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον το 8% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κάθε Εθνικού προγράμματος προορίζεται για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη μέσα από απευθείας διαχείριση από τους ΟΤΑ Α βαθμού. Οι πόροι για την Ελλάδα ανέρχονται σε 1,19 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ενισχύεται περαιτέρω και με το νέο πρόγραμμα δικτύωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τις αστικές αρχές, όπως η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (European Urban Initiative) και τα Αστικα Δίκτυα (URBACT, Interreg κλπ).

Σε όλους τους άξονες πολιτικής υπάρχει αντικείμενο για την τοπική αυτοδιοίκηση και η εξειδίκευσή τους δημιουργεί ευκαιρίες για τους δήμους μέσω των Περιφερειακών προγραμμάτων ή ακόμα και των Τομεακών προγραμμάτων. Ωστόσο, μέσω του 5ου στόχου της νέας Πολιτικής Συνοχής, «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», υποστηρίζονται περαιτέρω οι στρατηγικές ανάπτυξης, υπό την τοπική καθοδήγηση.

Κατανοώντας τη δομή και τη φιλοσοφία της Πολιτικής Συνοχής είναι φανερό ότι απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχεδιασμό πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο (Local Green Deals), μέσα δηλαδή από την καλλιέργεια και τη δημιουργία ζωντανών και ενεργών τοπικών κοινωνικών οικοσυστημάτων με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και των πολιτών.

Απέναντι σε αυτή την ανάγκη, οι 332 Ελληνικοί Δήμοι ενώ έχουν μία σημαντική ευκαιρία λόγω των διαθέσιμων κονδυλίων, έχουν συγχρόνως και μία σημαντική αδυναμία να ανταπεξέλθουν έγκαιρα στις απαιτήσεις των προγραμμάτων, όπως είναι η ωρίμανση των έργων, η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, η προετοιμασία φακέλων υποβολής προτάσεων και τελικά η υλοποίηση και επίβλεψη των έργων. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν οι δήμοι δεν διαθέτουν την κατάλληλη διοικητική και διαχειριστική επάρκεια για την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Για να μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να εκπληρώσει το ρόλο της και να ηγηθεί της προσπάθειας μετάβασης σε μια οικονομία δίχως άνθρακα, απαιτείται τεχνική υποστήριξη, επαρκής χρηματοδότηση, διαρκής ενημέρωση και πραγματική διαβούλευση με τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών.

Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει και να συμπεριλάβει τους δήμους στον σχεδιασμό και τη δημόσια διαβούλευση, ώστε να μην χαθεί μια ευκαιρία ενηλικίωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να αποκτήσουν επιτέλους αποφασιστικό λόγο και ρόλο για το μέλλον του τόπου τους, σε ένα πλαίσιο πραγματικής αποκέντρωσης της εξουσίας, αλλά και συμμετοχής.

Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες, βιώσιμες και ανθεκτικότερες πόλεις, με υψηλή ποιότητα και ένα καλό προσδόκιμο ζωής, με καθαρό νερό, αέρα και περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αφορά την κοινωνία, στις πόλεις, όσο και στην ύπαιθρο. Περιγράφει έναν πραγματικό κοινωνικό μετασχηματισμό, με μία οικονομία που δεν ρυπαίνει απειλώντας την επιβίωσή μας στον πλανήτη, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει την πρόσβαση στα δημόσια αγαθά συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας.

Η μεγάλη εικόνα μιλάει για μία βιώσιμη και πιο δίκαιη κοινωνία, με μικρότερες ανισότητες και συγκρούσεις, αλλά τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να συμβεί, αν η πράσινη μετάβαση δεν φτάσει από τα πεζοδρόμια των πόλεων μέχρι τους αγρούς της υπαίθρου.

458 – Κ.Μητσοτάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη. Με διαφορετικά, όμως, χαρακτηριστικά από το παρελθόν. Ανάπτυξη που να στηρίζεται σε επενδύσεις και σε εξωστρέφεια και όχι σε κατανάλωση. Η οποία ταυτόχρονα να μειώνει το δημόσιο χρέος, να μην είναι δηλαδή ανάπτυξη με δανεικά όπως εκείνη που μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Που να δίνει μεγάλη έμφαση στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων: στη σύγκλιση των μισθών και κυρίως στη στήριξη των χαμηλών μισθών. Που να έχει χαρακτηριστικά ψηφιακά και σίγουρα θα σέβεται το περιβάλλον […]

459 – Κ.Μητσοτάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Ο τουρισμός θα παραμείνει πάντα εξαιρετικά σημαντικός, προηγείται όμως η προστασία του περιβάλλοντος, των πολύ ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ιδίως στα νησιά. Θα πρέπει ενδεχομένως να πατήσουμε φρένο και όχι γκάζι […]

463 – Πολλαπλά πρόσωπα – ΜΕΡΑ25

provide an attachment id!

[…] Παρά το αρνητικό για εμάς αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου, φαίνεται να είναι κοινή πεποίθηση μεγάλου μέρους όσων δεν μας ψήφισαν ότι η δυνατή, ουσιαστική αντιπολίτευση απαιτεί την παρουσία του ΜέΡΑ25 στη Βουλή. Η επόμενη Βουλή έχει ανάγκη την αναμφισβήτητα ποιοτική, πραγματικά πλουραλιστική, σύγχρονη αριστερή, αποδεδειγμένα κινηματική, αυθεντικά οικολογική, ανιδιοτελή αντιπολίτευση που μόνο το ΜέΡΑ25 και η ευρύτερη ενωτική μας συμμαχία μπορεί να προσφέρει […] εδώ και τέσσερα χρόνια ενάντια στη λεηλασία της φύσης στο πλευρό των κινημάτων που βίωναν την καταστολή στο πετσί τους […] Πίσω από την κλιματική κρίση υπάρχουν πολιτικές που καταστρέφουν το περιβάλλον, όπως καταστρέφουν και την υγεία […] Γι’ αυτό χρειάζεται ένα κόμμα της Αριστεράς και της Οικολογίας στη Βουλή, για να δίνει φωνή σε αυτά τα κινήματα χωρίς να τα καπελώνει και για να κάνει πραγματικά μαχητική αντιπολίτευση, ο αγώνας για το περιβάλλον είναι ένας ταξικός πόλεμος, αυτή είναι η μόνη πραγματικά πράσινη πολιτική προσέγγιση.

465 – Χ.Στυλιανίδης – ΝΔ

provide an attachment id!

Ο Χρήστος Στυλιανίδης, αναφέρθηκε και στο σχέδιο της κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη, για τη θέσπιση και λειτουργία, μιας Εθνικής Βάσης Δεδομένων (με κονδύλια απ’ το Ευρωπαϊκό Ταμείο) για τα θέματα των φυσικών καταστροφών, της παρακολούθησης, των στοιχείων, των πληροφοριών και των αποφάσεων δράσης, σε στιγμές μεγάλων ζημιών από καιρικά (και όχι μόνο) φαινόμενα. Θέλει, ωστόσο, χρόνο για να υλοποιηθεί, αυτή η μεγάλη βάση δεδομένων. ” Θέλουμε να συνδέσουμε την επιστημονική τεκμηρίωση και γνώση, με τις δύσκολες επιχειρησιακές αποφάσεις, την κρίσιμη στιγμή”, είπε χαρακτηριστικά ο τέως Υπουργός.

457 – Χ.Τριαντόπουλος – ΝΔ

provide an attachment id!

όλη αυτή την περίοδο με τους κυνηγούς και δη τους κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής μας έχουμε αναπτύξει μία γόνιμη συνεργασία σε διάφορα πεδία. Άλλωστε, την τελευταία τετραετία μία σειρά από εξελίξεις δρομολογήθηκαν και έλαβαν χώρα από την Κυβέρνηση, σε ένα πλαίσιο ανοικτού διαλόγου και συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους. Και αυτό το πλαίσιο γόνιμου διαλόγου παραμένει και θα συνεχιστεί και την επόμενη τετραετία, εστιάζοντας και στις ιδιαιτερότητες του χώρου, στις ανάγκες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού παραμέτρων του χώρου, και στην προστασία του περιβάλλοντος με σεβασμό σε όλα τα συστατικά και τις διαστάσεις του

493 – Δ.Κουτσούμπας – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο θα σταθεί στο πλάι των κατοίκων της Μαγνησίας για ένα βιώσιμο και καθαρό περιβάλλον […]

456 – – ΜΕΡΑ25

provide an attachment id!

[…] Συνοδεύει τα σχέδια της ΝΔ για συνολική αναθεώρηση του Συντάγματος υπέρ της ολιγαρχίας, για να ξηλωθεί και η τελευταία προστασία του περιβάλλοντος και των κοινωνικών κατακτήσεων […]

445 – Κ.Μπαλτζής – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Για την προστασία των Δημοσίων Αγαθών και του περιβάλλοντος […]