Regions: Χαλκιδική

111 – Κ.Ιγγλέζη – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Σε μια εποχή που η κλιματική
αλλαγή απειλεί το μέλλον
του πλανήτη και τα περιβαλλοντικά
ζητήματα βρίσκονται
στο επίκεντρο της παγκόσμιας
πολιτικής σκηνής από το προεκλογικό
τοπίο της Ελλάδας απουσιάζει
για άλλη μια φορά η περιβαλλοντική
ατζέντα με ευθύνη κυρίως των MME
αλλά και της Ν.Δ η οποία δυσκολεύεται
να μιλήσει για το περιβάλλον
καθώς με την πολιτική που εφαρμόζει
τέσσερα χρόνια τώρα το θυσιάζει
στον βωμό των κερδών των
επιχειρηματικών συμφερόντων
Για την Αριστερά όμως το κλίμα
η διατήρηση της βιοποικιλότητας
και γενικότερα το περιβάλλον
σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα
ζωής τα δημόσια αγαθά όπως
η τροφή και το νερό και το δικαίωμα
πρόσβασης σ αυτά και κυρίως με το
δικαίωμα των επόμενων γενιών σε
έναν βιώσιμο και αξιοβίωτο πλανήτη
Έμπρακτη απόδειξη αυτής της
αντίληψης είναι ότι τα περιβαλλοντικά
και κλιματικά ζητήματα διαπερνούν
οριζόντια και εντάσσονται σε όλες τις
θεματικές του κυβερνητικού
προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ
Ενεργειακή δημοκρατία
Η υγειονομική και η ενεργειακή κρίση
δεν μπορούν να αποτελούν αφορμή
και δικαιολογία για οπισθοχώρηση
στους στόχους που έχει θέσει
η ανθρωπότητα για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής Αντιθέτως
πρέπει να είναι εφαλτήρια για τη ν
εντατικοποίηση των προσπαθειών
επίτευξής τους αλλά και πιο
φιλόδοξης αναθεώρησής τους Στόχοι
του κυβερνητικού προγράμματος του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ είναι η ενεργειακή
δημοκρατία και η δίκαιη πράσινη
μετάβαση Ενεργειακή δημοκρατία
σημαίνει δυνατότητα πρόσβασης
για όλους σε καθαρή αλλά και φθηνή
ενέργεια η οποία δεν επιτυγχάνεται
με την εγκατάσταση φαραωνικών
έργων ΑΠΕ που δημιουργούν
περισσότερα περιβαλλοντικά
προβλήματα από αυτά που λύνουν
αλλά με ενεργειακές κοινότητες
μικρά τοπικά έργα ΑΠΕ αλλά
και οικιακά φωτοβολτάίκά
Η δίκαιη πράσινη μετάβαση λαμβάνει
υπόψη της την περιβαλλοντική
και κοινωνική αποκατάσταση των
λιγνιτικών περιοχών σε μια σταδιακή
απεξάρτηση της χώρας από
τον λιγνίτη και τα ορυκτά καύσιμα
Στα ζητήματα της διατήρησης της
βιοποικιλότητας η πολιτική της
κυβέρνησης Μητσοτάκη υπήρξε
εγκληματική Η πλήρης ανικανότητά
της στην αντιμετώπιση των δασικών
πυρκαγιών είχε ως αποτέλεσμα να
γίνουν στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες
στρέμματα δασών ανάμεσάτους
και χιλιάδες στρέμματα σημαντικής
οικολογικής αξίας Η εμμονή
στην πολιτική της χρηματοδότησης
μόνο της καταστολής και η απαξίωση
της πρόληψης των δασικών
πυρκαγιών στοιχίζει όχι μόνο
εκατομμύρια στο δημόσιο ταμείο
αλλά και σημαντικότατους και
αναντικατάστατους βιολογικούς
πόρους στο ταμείο της φύσης με
απρόβλεπτα αποτελέσματα για το
μέλλον Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑτο 2018
είχε εκπονήσει και θεσμοθετήσει
για πρώτη φορά Εθνική Στρατηγική
για τα Δάση την οποία το καθεστώς
Μητσοτάκη έθαψε σε ένα συρτάρι
μαζί με το πολύ αξιόλογο πόρισμα της
επιτροπής του καθηγητή Γκόλνταμερ
Προτεραιότητα της προοδευτικής
κυβέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ
Π.Σ που θα προκύψει από
τις εκλογές της 21ης Μαΐου θα
είναι η ενσωμάτωση των δύο αυτών
κειμένων και η έκδοση εφαρμοστικών
πράξεων για την υλοποίησή τους
Περιβαλλοντοκτόνα
αναπτυξιακά σχέδια
Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι
και η επανασύσταση των Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών τους οποίους κατήργησε
η κυβέρνηση της Ν.Δ αφού
εμπόδιζαν τα περιβαλλοντοκτόνα
αναπτυξιακά σχέδια των λίγων
και εκλεκτών αλλά και η ολοκλήρωση
των Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών ώστε οι προστατευόμενες
περιοχές της χώρας μας
που αποτελούν σημαντικότατους
οικολογικούς πόρους να έχουν
τη διαχείριση και την προστασία
που τους αξίζει Η στελέχωση
και αναβάθμιση της Δασικής
Υπηρεσίας θα συνεισφέρει τα μέγιστα
σ αυτή την κατεύθυνση
Επιβεβλημένη είναι η ολοκλήρωση
των δασικών χαρτών και του δασικού
κτηματολογίου ώστε να αποτελέσουν
ένα σημαντικότατο εργαλείο
για τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη
Από τις πρώτες νομοθετικές
πρωτοβουλίες της νέας προοδευτικής
κυβέρνησης θα πρέπει να είναι
η επαναφορά των περιβαλλοντικών
ελέγχων στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του Δημοσίου
Σε μια ευνομούμενη δημοκρατική
Πολιτεία δεν μπορεί ο ελεγχόμενος
να είναι και ελεγκτής Η κατάργηση
και η αναθεώρηση ρυθμίσεων που
απορρυθμίζουν την περιβαλλοντική
νομοθεσία αλλά και η αυστηροποίησή
της είναι καθήκον μιας αριστερής
προοδευτικής διακυβέρνησης
που έχει όραμα και στόχους
για τις μελλοντικές γενιές
Ελληνικός Χρυσός
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
της εγκληματικής για το περιβάλλον
και την κοινωνία πολιτικής
της νεοφιλελεύθερης απερχόμενης
κυβέρνησης είναι η νέα σύμβαση
παραχώρησης των Μεταλλείων
Κασσάνδρας στην εταιρεία Ελληνικός
Χρυσός Καμία δημοκρατική
κυβέρνηση πολύ περισσότερο μια
κυβέρνηση με κορμό την Αριστερά
δεν μπορεί να εφαρμόσει
μια σύμβαση οι οποία περιλαμβάνει
όρους που καθιστούν μια περιοχή
της χώρας αποικία μιας
πολυεθνικής εταιρείας Η κατάργηση
των αποικιοκρατικών αυτών όρων
και η επανεξέταση της σύμβασης
αυτής είναι θέμα δημοκρατίας
και εθνικής αξιοπρέπειας
Στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε για τη ζωή
μας ψηφίζουμε για το μέλλον
ψηφίζουμε για δικαιοσύνη παντού
για δικαιοσύνη και στο περιβάλλον
Γιατί δικαιοσύνη για το περιβάλλον
σημαίνει δικαιοσύνη για τις
επόμενες γενιές