10 – Π. Κόκκαλης – Kosmos

provide an attachment id!

*Απαιτείται νέος σχεδιασμός στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η κλιματική αλλαγή θα εκδηλώνεται κυρίως με αλλαγές στον κύκλο του νερού. Οι πρωτοφανείς καταστροφές από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία τον περασμένο Σεπτέμβριο, πρέπει να μας οδηγήσουν ν’ αλλάξουμε το πώς συζητάμε και σχεδιάζουμε τη διαχείριση του νερού.[…] απουσιάζει η δημόσια συζήτηση για την περιβαλλοντική σημασία του νερού. «Από τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των υγροτόπων, ποταμών, λιμνών, υδροφορέων, μέχρι και μεταφορά ιζήματος, από και σε παράκτιες ζώνες». […] Στη γεωργία, που ευθύνεται για τα ¾ της κατανάλωσης νερού στη χώρα, ζητάει επείγουσα στροφή στις «κλιματικά έξυπνες» καλλιέργειες με εξοικονόμηση νερού για άρδευση, μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, επιτόπια χρήση ΑΠΕ -παραδείγματος χάρη αγροφωτοβολταϊκά σε θερμοκήπια και αρδευτικά κανάλια- και επιλογή κατάλληλων καλλιεργήσιμων, κατάλληλων για την εποχή, ειδών. […]