13 – Γ. Μανιάτης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…]Ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούν τεράστιες καταστροφές σε περιβάλλον και υποδομές. Δεδομένου ότι το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη στηρίζεται κατά 8ο% στα ορυκτά καύσιμα και μόλις κατά 7,5% στα ανανεώσιμα ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε προς έναν κλιματικά ουδέτερο πλανήτη είναι μακρύς. Δεν έχουμε όμως επιλογή γιατί δεν υπάρχει ούτε Plan Β ούτε Planet Β. […] Μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα μπορεί να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά και να γίνει παραγωγός και εξαγωγέαςφυσικού αερίου στην EE. Δυστυχώς από το 2014 μέχρι σήμερα μία ολόκληρη δεκαετία μένουμε άπραγοι. Δεν πιστεύω ότι ΑΠΕ και φυσικό αέριο είναι αμοιβαία αποκλειόμενα Αντίθετα υποστηρίζω μία στρατηγική και ανανεώσιμα και φυσικό αέριο. Στον ίδιο δρόμο εξάλλου πορεύονται οι πιο πράσινες χώρες του πλανήτη όπως Νορβηγία, Μ Βρετανία, Δανία, Ολλανδία.[…] Εσφαλμένα η EE θεώρησε ότι Βιώσιμη Ενεργειακή Μετάβαση σημαίνει μόνο Πράσινη Συμφωνία αγνοώντας τους άλλους δύο κρίσιμους πυλώνες 1) Ενεργειακή Ασφάλεια και 2) ΕνεργειακήΦτώχεια. Η Πράσινη Μετάβαση προϋποθέτει το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης για να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια μέχρι την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που αφορούν τις ΑΠΕ.[…] Εμείς οι Έλληνες θέλουμε μία πιο ισχυρή Ευρώπη με κοινές πολιτικές γιατον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση, την αγροτική παραγωγή, το περιβάλλον, τη γεωπολιτική ασφάλεια.[…]