26 – Π. Δημόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…]Επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα για την κοινωνία και το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, που έχει τέσσερις άξονες – δέκα στόχους.Μέσα σε αυτούς είναι η βιοποικιλότητα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – και στην περιοχή σας έχετε πολλές προστατευόμενες περιοχές – και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των υποδομών και των οικοσυστημάτων, είναι – στην συνέχεια – ο αστικός σχεδιασμός, άρα οι βιώσιμες πόλεις και τέλος είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ουσιαστικά αυτοί οι άξονες διαρθρώνουν το πρόγραμμά μας και προσεγγίζουμε τους πολίτες, τους επιστήμονες και τους φορείς, προκειμένου να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει αποδοχή. […]