27 – Μ. Αγγελόπουλος – ΝΔ

provide an attachment id!

*[…] Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί εφαρμογή των αρχών του fit for 55, το σχέδιο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης της πράσινης ατζέντας. Έξυπνες γεωργικές εφαρμογές που θα περιορίζουν το κόστος εφαρμογής, επιδοτήσεις σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων όπως ήδη γίνεται. Ενιαίο πρόγραμμα για τη μετατροπή των κτιρίων του δημοσίου σε πράσινα κτίρια. Ένταξη του προγράμματος στο ταμείο ανάκαμψης. Εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας του 2000/60 που συνδυάζει ποιοτικούς, οικολογικούς και ποσοτικούς στόχους για την προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων και την καλή κατάσταση όλων των υδατικών πόρων και θέτει ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείριση τους στην γεωγραφική κλίμακα των λεκανών απορροής ποταμών. Επιπλέον χρειάζεται εκπόνηση ειδικών σχεδίων για τις 13 περιφέρειες της χώρας.[…]