32 – Μ. Σπυράκη – ΝΔ

provide an attachment id!

*[…]Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της Ευρώπης. Με τον κλιματικό νόμο κατοχυρώθηκε νομοθετικά ο στόχος της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.[…] Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε και τη μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκηρύξει την τελευταία δεκαετία σειρά προγραμμάτων για την υποστήριξη των «έξυπνων πόλεων» στην ΕΕ. […] Έχει μεγάλη σημασία το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, έτσι ώστε να καταφέρουμε το 2050 να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια κλιματικά ουδέτερη κατάσταση. Ήδη έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν τη βούλησή μας να συμβάλουμε τα μέγιστα στον ευρωπαϊκό στόχο.[…] Η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνουμε και αν καταφέρουμε να ελαττώσουμε τις διαρροές ενέργειας και να αυξήσουμε την ενεργειακή αποτελεσματικότητα στα δημόσια κτίρια, πρώτα και στη συνέχεια με την υποστήριξη της ΕΕ στις κατοικίες μας, το αποτέλεσμα δεν θα είναι ωφέλιμο μόνο για την τσέπη μας και το περιβάλλον. Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων δημιουργεί θέσεις εργασίας και τα αναβαθμισμένα κτίρια βελτιώνουν την υγεία των ενοίκων τους. […] Παράλληλα στην ΕΕ κάναμε σημαντικά βήματα στην εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια σε σχέση με την πρόοδο που συντελέστηκε. Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις διαπραγματεύσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED III,IV,V). Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στα οικιακά τιμολόγια. Η τιμή της ενέργειας έπεσε σε επίπεδα πριν από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αυτό οφείλεται στην απεξάρτηση μας από το ρωσικό φυσικό αέριο και στην αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.[…]