35 – Φ. Παρασύρης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] η Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση, αφορά ταυτόχρονα σε ένα «πείραμα» ανθρώπινο καθώς καλείται να αντιστρέψει τους επιβαρυντικούς παράγοντες για το κλίμα και το περιβάλλον. Ένα πασιφιστικό πείραμα με δεδομένο το γεγονός ότι εξελίσσεται σε πλήρη αντιστοιχία με τις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες και η εφαρμογή του επηρεάζεται από κρίσεις, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και φυσικά για ένα οικονομικό και κοινωνικό «πείραμα», καθώς θα κρίνει τελικά την απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, την αντιστροφή της κατάστασης της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της αγοράς ενέργειας και βεβαίως θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο η πράσινη μετάβαση θα ωφελήσει την κοινωνία, μέσα από τη μετατροπή των καταναλωτών σε αυτοπαραγωγούς ενέργειας.[…] Ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τονίζουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας διαμοίρασε τον ηλεκτρικό χώρο της Κρήτης και της Ελλάδας σε μεγάλους παίχτες, αποστερώντας από τους πολίτες την πρόσβαση σε ένα αγαθό, που θα έπρεπε να διαμοιράζεται με όρους διαφάνειας, εξαντλητικής διαβούλευσης και μεγιστοποίησης του κοινωνικού οφέλους. Η βούλησή μας για την στήριξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι δεδομένη.