41 – Χ. Κασίμης – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

[…]Η σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά οφείλει να δίνει αξιόπιστες απαντήσεις στις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κλιματικής αλλαγής.[…]