51 – Σ. Κασσελάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

*[…] Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλευρό των κινητοποιήσεων των αγροτών που κυριολεκτικά δίνουν μάχη επιβίωσης. Η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής απαιτεί την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγω γής και ένα νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την αειφό ρο ανάπτυξη μιας βιώσιμης γεωργίας, που θα παρέχει προϊόντα ασφάλειας ποιότητας και ταυτότητας, θα βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των παραγωγών, θα διασφαλίζει την προσιτή σε τιμές πρόσβαση των καταναλωτών και τη διατροφική επάρκεια της χώρας. Σε αυτήν την κατεύ θυνση παρουσιάσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως για την άμεση κατάργηση του Ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για το αγροτικό πετρέλαιο και επιστροφή που σού που ισούται με τη διαφορά μεταξύ του 24% και 6% του ΦΠΑ, πλαφόν στα 7 λε πτά ή 0,07ευρώ/KWh για το αγροτικό ρεύμα, επιδότηση ζωοτροφών και λιπασμάτων και ρύθμιση των οφειλών των αγροτών. Διεκδικούμε τον επανασχεδιασμό του Εθνικού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Κοι νής Αγροτικής Πολιτικής με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα. Δεν είναι δυνατόν η ΝΔ να έχει αφαιρέσει 240 εκ. ευρώ από τη βασική ενίσχυση, δημιουργώντας διακρίσεις μεταξύ μεγάλων και μικρών παραγωγών. Μια αναθεώρηση που θα επαναφέρει τους πόρους των άμεσων επιδοτήσεων στα προηγούμενα επίπεδα, θα στηρίζει τις μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις και θα διασφαλίζει τη διατροφική επάρκεια και την κοινωνική συνοχή της υπαίθρου.

[…] Κατανοούμε την αδήριτη ανάγκη ενεργειακής επάρκειας και αυτονόμησης της Κρήτης και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Κάτι τέτοιο όμως οφείλουμε να μεριμνήσουμε ότι θα γίνει με δίκαιο τρόπο, για τους κατοίκους του νησιού, για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία. Δεν μπορεί οι ανάγκες ενός τόπου να αποτελούν όχημα κερδοσκοπίας λίγων και περασμίνο εκλεκτών” επιχειρηματιών εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και του μοντέλου παραγωγής και ανάπτυξης που έχουν επιλέξει οι τοπικές κοινωνίες. Όσον αφορά στην ανάγκη μεταφοράς της παραγόμενης Στον Αθηναϊκό Τύπο ενέργειας, υπάρχουν λύσεις αναπτύσσετε θέσεις για και μάλιστα συμβατές με τη ζητήματα πανελλαδικού διεθνή εμπειρία και τις τεχνο- • να τις αναζητούμε σε απόλυτη όμως σύμπνοια με την προστασία του περιβάλλοντος και το δημόσιο συμφέρον. Με ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά και της υλοποίησης […]