55 – Θ. Σκυλακάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] θα ανακοινωθούν από τη χώρα μας κάποιες δεσμεύσεις που θα ωθήσουν και άλλα κράτη να αναλάβουν αντίστοιχες δεσμεύσεις.

Οι 20 από αυτές, υλοποιούνται άμεσα ενώ άλλες μέχρι το 2030. Όλες είναι κοστολογημένες και έχουν επαρκή χρηματοδότηση.

Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από τα «δικαιώματα των ρύπων» από πόρους από το υπό σύσταση ταμείο για την απανθρακοποίηση των νησιών αλλά και από πόρους από τα υπεράκτια αιολικά, όταν αυτά προχωρήσουν. Πρόθεση είναι η προστασία του συνόλου των ελληνικών Θαλασσών. Επίσης, […] μέσα στο 2024 θα δημιουργηθούν δυο νέα θαλάσσια πάρκα. Το πρώτο θα βρίσκεται στο Ιόνιο και θα περιλαμβάνει περιοχές Natura 2000 αλλά και κάποιες εκτός, ενώ το δεύτερο θα βρίσκεται στο Αιγαίο. Τα όρια των πάρκων θα καθοριστούν μετά από ειδική επιστημονική μελέτη που θα πραγματοποιηθεί. […]