64 – Ε. Αυγενάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

*[…] Ιδρύθηκε πρώτο Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναφοράς για την ευζωία των υδρόβιων ζώων στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Στόχος του είναι η ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας για να αντιμετωπισθούν βασικές προκλήσεις όπως η απώλεια βιοποικιλότητας, η κλιματική κρίση, η θαλάσσια ρύπανση και οι μη βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές.

Προωθεί τη σύσταση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τις Υδατοκαλλιέργειες αλλά και την Αλιεία και τον Αλιευτικό Τουρισμό. Εκτίμηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε αυτούς τους δυο τομείς υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη χώρα μας. Στις Διεπαγγελματικές μελετάται να συμπεριληφθούν οι απασχολούμενοι στην ιχθυόσκαλα, στις εξαγωγές και στη μεταποίηση καθώς και στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια.

Προωθείται η αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, μέσω της εγκατάστασης εξωχώριων ανεμογεννητριών.

Ανακοίνωσε την αναστολή της αλιευτικής δραστηριότητας 122 σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο της βιτζότρατας στο πλαίσιο της προτεραιότητα του ΥΠΑΑΤ για διαρκή προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.

Σχεδιάζεται η ύπαρξη αντισταθμιστικών μέτρων για την προστασία των εθνικών θαλάσσιων πάρκων και των περιοχών Natura, από τις 247 εν ενεργεία ανεμότρατες. «Από το 2026 και μετά η δραστηριότητά τους θα αναστέλλεται σταδιακά στις προστατευόμενες περιοχές αρχίζοντας από τα εθνικά θαλάσσια πάρκα – τα δύο νέα και το υφιστάμενο της Αλοννήσου – και από το 2030 και στις υπόλοιπες περιοχές Natura, παρέχοντας μέτρα αποζημίωσης και στήριξης των συγκεκριμένων αλιέων για μια μεταβατική περίοδο» είπε.