66 – Δ. Κούβελας – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί και να επεκταθεί η διακρατική συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά και στον κρίσιμο τομέα διαχείρισης των φυσικών καταστροφών εν μέσω της κλιματικής κρίσης.[…]