67 – Σ. Τσιρώνης – ΝΙΚΗ

provide an attachment id!

*[…] Η Ευρώπη, ενώ προσπάθησε να μειώσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία ως προς την εισαγωγή φυσικού αερίου, όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά δημιούργησε και μια νέα εξάρτηση, από το αμερικάνικο LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου με πλωτά μέσα). Τελικά, δηλαδή, απέτυχε στον στόχο της απεξάρτησής της από τη Μόσχα, ενώ παράλληλα δημιούργησε μια νέα εξάρτηση από τον αμερικανικό παράγοντα ως προς το LNG.
Στην χώρα μας επενδύθηκαν τεράστια ποσά αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, τόσο τις περιβαλλοντικές, όσο και στην υγεία των πολιτών (περίπτωση Βόλου και Κορίνθου), ενώ οι εγκαταστάσεις αυτές δεν θα είναι χρήσιμες, καθώς μέχρι το 2050 θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας.
Η Ευρώπη έχει θέσει ως στόχο για το 2030 την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Όμως από την άλλη πλευρά, πολλές εταιρείες υπαναχωρούν από συμβάσεις για έργα ΑΠΕ, εξαιτίας του μεγάλου κόστους. Επομένως,, κατά πόσο είναι ρεαλιστικοί οι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση;
[…] Η ΝΙΚΗ μπορεί να συζητάει για την πράσινη ανάπτυξη μόνο όταν αυτήν δεν επιβαρύνει, αλλά αντίθετα ανακουφίζει την τσέπη του ευρωπαίου πολίτη και δεν εργαλειοποιείται για να εξυπηρετεί γεωστρατηγικά ή άλλα συμφέροντα. […]