129 – πολλαπλά πρόσωπα – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Σε ολόκληρο τον κόσμο, επιστημονικά ευρήματα για τις αρνητικές επιπτώσεις απ’ την κατασκευή αιολικών πάρκων πλησίον σπηλαίων και συναφείς οδηγίες για αποφυγή τέτοιων δραστηριοτήτων πληθαίνουν.
Επιστημονικές εργασίες κάνουν λόγο για παραγωγή ταλαντώσεων από τη λειτουργία ανεμογεννητριών σε αποστάσεις 1000μ απ’ το σημείο εγκατάστασης τους, με αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε έμβιους οργανισμούς, όσο και σε ευαίσθητες δομές, προξενώντας βάσιμους προβληματισμούς για επιπτώσεις στο διάκοσμο σπηλαίων. Παράλληλα, πρόσφατα (Φεβρουάριος 2024) δημοσιεύθηκε πειραματική μελέτη του πως ένα αιολικό πάρκο επιδρά στα σεισμικά κύματα που διαδίδονται μέσα από αυτό σε συγκεκριμένες συχνότητες -συντονίζεται- , επισημαίνοντας πως “ψηλές δομές … μπορούν να επιδράσουν μεταξύ τους και με το σεισμικό πεδίο”.

Άλλη πλευρά, ενδεχομένως με ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αφορά στις επιπτώσεις απ΄ τις εργασίες για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και τη διάνοιξη δρόμων. Συχνά απαιτούνται εργασίες εκβραχισμού με χρήση βαρέων μηχανημάτων ή/και εκρηκτικών με πιθανά καταστροφικές συνέπειες σε ευαίσθητους γεώτοπους.

Ενδεικτικό παράδειγμα σπηλαίου που απειλείται με καταστροφικές επιπτώσεις, το σπήλαιο Καστανιάς, στην Λακωνία, η οροφή του οποίου σε ορισμένα σημεία βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα απ’ την επιφάνεια της γης. Σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων απ’ το σπήλαιο έχουν χωροθετηθεί μεγάλες αιολικές εγκαταστάσεις, ενώ η περιοχή είναι γνωστή για την ιδιαίτερα υψηλή σεισμικότητα της. Παράλληλα, προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες εκβραχισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση:

Για την απόλυτη απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε απόσταση μικρότερη τουλάχιστον των 2 χλμ από ευαίσθητους γεωτόπους και ειδικά σπηλαίων (δεδομένου του καταγεγραμμένου “θορύβου” ταλαντώσεων στο 1 χλμ).
Ώστε να προχωρήσουν στη αναστολή της εγκατάστασης όλων των έργων ΑΠΕ μέχρι να ολοκληρωθούν ειδικές μελέτες επιπτώσεων, που να υπολογίζουν την παραγωγή ταλαντώσεων, τις επιπτώσεις σε έμβιους οργανισμούς και σε κατασκευές, όσο και της αλληλεπίδρασης των αιολικών πάρκων με το σεισμικό πεδίο της ευρύτερης περιοχής, που θα υπολογίζει τη σεισμική επικινδυνότητα, το ανάγλυφο, την ορυκτολογική σύνθεση της περιοχής, και την αλληλεπίδραση των εγκαταστάσεων με το σεισμικό πεδίο.