77 – Χ. Τριαντόπουλος – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] στην εποχή της κλιματικής κρίσης οι συνθήκες παραγωγής, αλλά και τα δίκτυα και οι διαδρομές της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό μεταβλητότητας καθώς τόσο οι συνθήκες, οι διαδικασίες και οι αλυσίδες παραγωγής επηρεάζονται είτε άμεσα, είτε έμμεσα από τις επιπτώσεις και τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης. Συνεπώς, το ζητούμενο για το επιχειρείν είναι η ικανότητα Προσαρμογής σε αυτά τα νέα δεδομένα, ώστε να μην διακυβεύεται η βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και να μην κλονίζονται οι προοπτικές ανάπτυξης […]