90 – Α. Πάνας – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Κύριοι Υπουργοί, Η αντιπυρική περίοδος ξεκινά σύντομα και η Πολιτεία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη , σε όλα τα επίπεδα και στο σύνολο της Επικράτει ας, για να αντιμετωπίσει έγκαιρα, οποιαδήποτε απειλή που θα προκύψει ακούσια ή εκούσια. Ως γνωστό, οι πυρκαγιές είναι καταστροφικές για τους πληθυσμούς, τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα ενώ παράλληλα προκαλούν και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, αφού δεν διακρίνουν στο πέρασμα τους υποδομές, κατοικίες και επαγγελματικές στέγες, αγροτικές, μελισσοκομικές και κτηνοτροφικές, εκμεταλλεύσεις αλλά και τον σπάνιο δασικό πλούτο της χώρας. Το μόνο σίγουρο , στις προκείμενες περιπτώσεις, είναι ότι οι πυρκαγιές συμβάλουν στη σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε και στο ανυπολόγιστο κόστος κατάσβεσης, το ύψος του οποίο επιβαρύνει την Εθνική Οικονομία, ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να αγνοούμε και τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής, οι συνέπειες της οποίας, αυξάνουν κατακόρυφα τους κινδύνους εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Η εκδήλωση και η εξάπλωση των πυρκαγιών, τις περισσότερες φορές επιταχύνονται από την ανεπαρκή προστασία των δασών, από την έλλει ψη προληπτικών μέτρων, όπως η αποψίλωση και ο καθαρισμός της ξηράς χαμηλής βλάστησης, η απομάκρυνση των εύφλεκτων οργανικών υλικών που συσσωρεύονται στις δασικές περιοχές, η κακή συντήρηση πυροσβεστικών δικτύων και μέσων, αλλά και από την αδυναμία πρόσβασης σε δύσβατες περιοχές λόγω κακού ή ασυντήρητου αγροτικού οδικού δικτύου, ή από την ανυπαρξία αντιπυρικών ζωνών που αποτελούν τον βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα εξάπλωσης. Παρότι λοιπόν κάθε χρόνο , γίνονται συσκέψεις και συζητήσεις των αρμόδιων φορέων για την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία από τις πυρκαγιές, με κύριο βάρος στην πρόληψη, δυστυχώς τα αποτελέσματα στο σύνολο της Επι κράτειας, δεν επιβεβαιώνουν την εικόνα του ορθού προγραμματισμού και της αποτελεσματικής προσέγγισης, για την αποφυγή των καταστροφι κών συνεπειών των πυρκαγιών. Η Π.Ε. Χαλκιδικής, στην οποία εκτός από παραλίες υπάρχουν και μεγάλες δασικές εκτάσεις, αποτελεί πόλο έλξης εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών, κατά τους θερινούς μήνες, κάτι που αυξάνει τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιών από αμέλεια, αλλά και την απειλή της σωματικής τους ακεραιότητας και της ζωής τους σε περίπτωση εκδήλωσης τέτοιων επικινδύνων και απειλητικών πυρκαγιών. Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το παρατεταμένο διάστημα ανομβρίας στην Χαλκιδική και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας τα οποία αποτελούν βασικούς παράγοντες εξάπλωσης πυρκαγιών. Δεδομένου ότι η Χαλκιδική αποτελεί ιδιαίτερη Περιφερειακή Ενότητα λόγω της γεωμορφολογίας της Δεδομένου ότιη πολλαπλάσια αύξηση του πληθυσμού τους θερινούς μήνες, δημιουργεί συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης και γενικότερου συνωστισμού στις παραθαλάσσιες περιοχές που υπάρχουν και δασικές εκτάσεις Δεδομένου ότιοποιαδήποτε αστοχία στον γενικότερο σχεδιασμό της αντιπυρικής περιόδου στην Χαλκιδική θα έχει ολέθρια αποτελέσματα Δεδομένου ότιη Πολιτεία θα πρέπει να προστατεύει τόσο την σωματική ακεραιότητα και τις περιουσίες των πολιτών, όσο τα δάση και τις υποδομές. Ερωτώνται οι κκ.. Υπουργοί : 1 ) Προτίθεσθε να δημοσιοποιήσετε εντός του τρέχοντος έτους τον σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας για την Χαλκιδική; 2) Προτίθεστε να μας ενημερώσετε για τις προγραμματισμένες ενέργειες καθαρισμού και αποψίλωσης δασικών εκτάσεων; 3) Προτίθεστε να μας ενημερώσετε για τις προγραμματισμένες ενέργειες διάνοιξης ή συντήρησης αντιπυρικών ζωνών, 4) Υπάρχει επάρκεια Πυροσβεστικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στην Χαλκιδική: 5) Προτίθεσθε να μας ενημερώσετε για το συ νολική δαπάνη αντιπυρικής προστασίας επιμεριστικά για την Π.Ε. Χαλκιδική;