91 – Ε. Λιακούλη – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Ισχύει η θεσμοθετημένη τριετής απαλλαγή των πλημμυροπαθών από τον ΕΝΦΙΑ και συμπεριλαμβάνονται στο ευνοϊκό μέτρο του άρθρου 54 ν. 5087/2024. Στο πλαίσιο των θεομηνιών « Daniel » και «Elias», τον περασμένο Σεπτέμβριο, και των τεράστιων καταστροφών που προκάλεσαν στη Θεσσαλία, η Πολιτεία δυνάμει του άρθρου 54 του ν. 5087/2024 (ΦΕΚ Α 25 – 16.02.2024), ορθώς, τροποποίησε τις μέχρι τότε σχετικές διατάξεις θεσπίζοντας, εκ νέου, την απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων του 2024, για τα ακίνητα των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, με την εξής διατύπωση: «Σε περιοχές, οι οποίες από την 1η Ιουλίου 2023 και εφεξής, με από φαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή και των δύο (2) επόμενων ετών», ενώ σε άλλο σημείο προβλέπεται πως η παραπάνω απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κοινοποιείται και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).