114 – Β. Κικίλιας – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Αυτή η μάχη δίνεται, μόνο, με όλες τις δυνάμεις μαζί . Πλέον, στο νέο δόγμα του Πυροσβεστικού Σώματος υποχρεωτικά ένας δασάρχης και όλη η ομάδα του είναι μαζί μας στην καταπολέ μηση μιας δασικής πυρκαγιάς. Πλέον, με νόμο που περάσαμε στο τέλος του προηγούμενου έτους, του 2023, μπορούν με την έγκριση και την υπογραφή του γενικού διευθυντή Δασών και του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να μπουν ο ΔΕΔ ΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ και να κάνουν ζώνες πυροπροστασίας δεξιά και αριστερά από τα καλώδια υψηλής τάσης», σημείωσε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε ότι πλέον, γύρω-γύρω από κάθε στρατόπεδο στην Ελλάδα υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει πριν από την αντιπυρική περίοδο, ζώνη σε περίμετρο 100 μέτρων […]