115 – πολλαπλά πρόσωπα – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Η φιλοσοφία μας είναι ότι οι ενισχύσεις πρέπει να καταβάλλονται στους αγρότες που παράγουν και όχι σε αυτούς που απλά κατέχουν γη. Γι’ αυτόκαι θα πρέπει να ασκηθούν έντονες πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στροφή του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας προς αυτήτην κατεύθυνση[…] Ανεξάρτητα από το πόσο σημαντική είναι η Πράσινη Συμφωνία το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να γίνει εις βάρος του παραγωγού καιπολύ περισσότερο της επισιτιστικής επάρκειας της Ευρώπης. Η Πράσινη Συμφωνία δεν εφαρμόζεται με δίκαιο τρόπο. Η οριζόντια εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη καταστρατηγείτην αρχή «α ρυπαίνων πληρώνει», δεδομένου ότι όλες οι χώρες δεν έχουν την ίδια συμβολή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Το οικολογι κό αποτύπωμα της Ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι πολύ μι κρότερο από τις ενεργοβόρες καλλιέργειες και εκτροφές των Βόρειων Ευρωπαϊκών χωρών.