117 – πολλαπλά πρόσωπα – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] λεφτά υπάρχουν για “πράσινες” μπίζνες, ώστε να γίνει “κλιματικά ουδέτερη πόλη” η Καλαμάτα, όχι όμως αντισεισμικά θωρακισμένη! […] να πραγματοποιηθεί άμεσα ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτιρίων και να υπάρξει ε νημέρωση των εργαζομένων και του λαού για τα αποτε λέσματα του ελέγχου. Όπου κριθεί επιστημονικά απαραίτ τητο, να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες συντήρησης και ενίσχυσης των κτιρίων. Μέχρι να λυθούν τα δομοστατικά προβλήματα των κτιρίων που θα κριθούν προβληματικά, να μεταστεγαστούν οι εγκαταστάσεις των υπηρεσιών σε άλλα, κατάλληλα κτίρια. Να κατασκευαστούν νέα κτίρια, μεβάση τις σύγχρονες επιστημονικοτεχνικές προδιαγρα φές, όπου επιβάλλεται»