136 – Θ. Σκυλακάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

*Στόχος είναι να μπορέσουμε να έχουμε τις γραμμές άμυνας, πάνω στις οποίες θα έρθει η Πυροσβεστική και οι υπόλοιπες δυνάμεις, για να προστατεύσουν τα δάση μας το καλοκαίρι που έρχεται , που θα είναι – όπως φαίνεται από τον καιρό- πολύ δύσκολο. Πέραν αυτού, γίνεται πολλή δουλειά ακόμη, σε σχέση με τους νέους κανόνες αντιπυρικής προστασίας των κατοικιών και των δασικών οικισμών που πρέπει να εφαρμοστούν και για το σκοπό αυτό θα διαθέσουμε πρόσθετους πόρους. Η δασική μεταρρύθμιση, έρχεται και συμπληρώνει και ενοποιεί όλη τη δουλειά της πρόληψης για τα επόμενα χρόνια, που στηρίζεται στο ότι θα δημιουργήσουμε μια καιν ούρια οικον ομία του δάσους, έτσι ώστε από τους πόρους από την υλοτόμ ηση, να προστατεύεται το δάσος, με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την πραγματοποίηση καθαρισμών και αραιώσεων […]