146 – Π. Κρυσταλλίδου – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Η ισχυροποίηση της εκπροσώπησης της Ελλάδας τόσο μέσω της ενδυνάμωσης της ΝΔ στην κάλπη του Ιουνίου όσο και με την ανάδειξη υπεύθυνωνφωνώνστο Ευρωκοινοβούλιο διασφαλίζει πως η χώρα μας θα έχει παρεμβατικό και ουσιαστικό ρόλο στις νέες προκλήσεις της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, όπως αυτές προκύπτουν από τα κράτη-μέλη καιτους Ευρωπαίους πολίτες. Κλιματική κρίση, Πολιτική Προστασία, νέα Κοινή Αγροτική Πολι τική, ενεργειακή κρίση, Μεταναστευτικό, εξασφάλιση εργασίας, καινοτομία, έρευνα και εκπαίδευ ση αποτελούν βασικά προτάγματα στην ατζέντα της ΕΕ, ενώ μέσα από την αντιμετώπιση της πανδη μίας προέκυψε το υψηλό αίσθημα παροχής υπηρεσιώνΥγείας, βάσει καιτωννέων δεδομένων και αναγκών που προκύπτουν […]