156 – Ν. Ταχιάος – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Δεν έχει κανένα νόημα να σχεδιάζουμε ένα έργο, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσε να είναι έτοιμο μετά από οκτώ χρόνια και το οποίο θα κόστιζε διακόσια εκατομμύρια κατ’ ελάχιστο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η αντιπλημμυρική θω ράκιση της Θεσσαλίας είναι κάτι άλλο και κάτι άλλο η αποστράγγιση της Κάρλας, απ’ ό ,τι είναι ορατό που θα έρθει με φυσικό τρόπο πολύ σύντομα». θέση που επανέλαβε απευθύ νοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, όπου επίσης υπεραμύνθηκε της μελέτης της ολλανδι κής εταιρείας για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, για να σημειώσει την «ανησυχία» του για την « οπτική» προσέγγισης του θέματος και την «προσπά θεια απαξίωσης» της πρότασης των Ολλανδών […]