159 – Χ. Τσιόκας – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Στον σύγχρονο πολυπολικό κόσμο διαμορφώνονται πολλαπλές προκλήσεις με βάση τους νέους κοινωνικοοικονομικούς και γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς: Η κλιματική αλλαγή, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οι εκτυπωτές τριών διαστάσε ων, η βιοτεχνολογία, ο πόλεμος των άστρων, η βιοηθική, η ρομποτική, η γενετική (μεταλλαγμένα … ) , ο ρόλος των δυνάμεων επισφαλούς εργασίας (Precariato) επηρεάζουν και θοριστικά τους συντελεστές που διαμορφώνουν τις σύγχρονες αντιθέσεις […] Η πράσινη μετάβαση γίνεται όχημα κερδοσκοπίας (βλ. χρηματιστήριο ενέργειας). Το ίδιο και η πρόσβαση στις τεχνολογίες. Εκ των πραγμάτωνλοιπόν, τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα γιατο μέλλον της: Μια Ευρώπη χωρίς πολιτική ενοποίηση θα μπορεί να συμμετέχει στον παγκόσμιο οικονομικό καταμε ρισμό ή θα υποβαθμιστεί περαιτέρω με ό,τι αυτό συνεπάγεται; Πρόσφατα, μεγάλη έρευνα έδειξε ότι από τους Ευρωπαίους πολίτες ικανοποιημένοι δηλώνουν μόλις 1 στους 2. Τίπο τε καλό δεν αναφύεται σε ένα άρρωστο περιβάλλον. Σε μια Ευρώπη που η άκρα Δεξιά επελαύνει , το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται κι εμπορευματικοποιείται και οι λαοί ψάχνουν για εναλλακτική πρόταση, η Αριστερά, οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, βρί σκονται εμφανώς σε αμηχανία. Απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση.Απαιτείται μια… ευρωαριστε ρή αφύπνιση!