165 – Σ. Τσιρώνης – ΝΙΚΗ

provide an attachment id!

*Αν και έκανε μεγάλες προσπάθειες εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι η Ε.Ε. δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και του ανεφοδιασμού της […] Η Ευρώπη, ενώ προσπάθησε να μειώσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία ως προς την εισαγωγή φυσικού αερίου, όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά δημιούργησε και μια νέα εξάρτηση, από το αμερικάνικο LNG. Στην χώρα μας επενδύθηκαν τεράστια ποσά αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, τόσο τις περιβαλλοντικές, όσο και στην υγεία των πολιτών (Βόλος, Κορίνθος), ενώ οι εγκαταστάσεις αυτές δεν θα είναι χρήσιμες, καθώς μέχρι το 2050 θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας. Η Ευρώπη έχει θέσει ως στόχο για το 2030 την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο 40%, βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας κατά 36%. Όμως πολλές εταιρεί ες υπαναχωρούν από συμβάσεις για έργα ΑΠΕ, εξαιτίας του μεγάλου κό στους. Επομένως, κατά πόσο είναι ρεαλιστικοί οι στόχοι αυτοί;» Κατέληξε, λέγοντας πως η ΝΙΚΗ μπορεί να συζητάει για την πράσινη ανάπτυξη μόνο όταν αυτήν ανακουφίζει την τσέπη του Ευρωπαίου πολίτη και δεν εργαλειοποιείται για συμφέροντα