192 – Π. Πέρκα – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

*[…] Το υδρογόνο που θα παράγεται θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (πράσινο υδρογόνο) και θα αποκλειστεί η χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή του.[…]Απαιτείται να διευκρινιστεί αφενός ποια θα είναι κατάληξη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις κυψέλες υδρογόνου και αφετέρου η συμβατότητα του σχεδιασμού με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Για παράδειγμα αν εννοεί ότι η παραγομένη, από τις κυψέλες υδρογόνου, ηλεκτρική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τότε τίθεται ζήτημα πολύ χαμηλού βαθμού απόδοσης στη χρήση του πράσινου υδρογόνου για ηλεκτροκίνηση, η οποία δεν συνιστάται.

Η πορεία υλοποίησης του ΠΔΑΜ, μέχρι τη παρούσα φάση δεν συνάδει με την εθνική στρατηγική ανάπτυξης υποδομών αποθήκευσης ενέργειας όπως έχει αποτυπωθεί στο ΕΣΕΚ, σύμφωνα με την οποία υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε τρεις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες, αντλησιοταμίευση και υδρογόνο). Μέχρι τώρα έχουν παρουσιαστεί δυο προγράμματα που αφορούν το υδρογόνο και κανένα τις άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης.