199 – Π. Δημόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Πρόκειται για ένα από τα στάδια υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης η οποία είναι σε εξέλιξη, ανάμεσα στην πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα. Η δράση έχει σκοπό να καταγράψει τον πλούτο της βιοποικιλότητας που συναντάμε στους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας.

Θα πρέπει εδώ να σας πω ότι ένα αρχαιολογικό μνημείο, ένας αρχαιολογικός χώρος έχει πολύπλευρο ενδιαφέρον. Όταν βρισκόμαστε μέσα σε αυτό μάς απομαγεύει, ο χώρος, η ιστορία του και η επίδραση του παρελθόντος στο σήμερα. Έτσι μας διαφεύγουν άλλα, εξίσου σημαντικά στοιχεία, που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα με την μορφολογία του, ή όπως στην περίπτωσή μας με την χλωρίδα και την πανίδα του.

Αυτό λοιπόν που επιχειρούμε να κάνουμε εδώ είναι να αναδείξουμε πλευρές που δεν είναι άμεσα ορατές, να καταγράψουμε, να αποτυπώσουμε και να τεκμηριώσουμε αυτό το απόθεμα. Θα καταγράψουμε δηλαδή όλα τα είδη φυτών και ζώων που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Σκοπός είναι να δούμε αν αυτοί οι χώροι βοηθούν στην προστασία της βιοποικιλότητας.[…] Η καταγραφή θα μας δώσει την δυνατότητα να παρακολουθούμε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους πληθυσμούς της βιοποικιλότητας και να δρούμε κάθε φορά προστατευτικά.[…]