203 – Ε.Ο. Χρηστίδη – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

[…] Βάζω και το κομμάτι του κράτους δικαίου στο ευρύτερο πεδίο των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που αναφέρατε, και σας απαντώ για άλλα πεδία: με αφορούν κατά προτεραιότητα η κλιματική κρίση και η οικονομία, που πάνε μαζί. Αν δεν μιλάμε για αριστερές πολιτικές σε οικονομικό επίπεδο, όπως αναδιανομή προς τα κάτω ή φορολογία του πλούτου, πώς θα μιλάμε για επιπλέον πόρους στη δημόσια υγεία και την παιδεία, ή λύσεις στην κλιματική κρίση και μια δίκαιη πράσινη μετάβαση;

Η διασφάλιση της ειρήνης είναι επίσης ένα κομβικό ζήτημα σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε φάση ρευστότητας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή πολιτικών αν δεν αντιληφθούμε ότι οι πολιτικές διασταυρώνονται μεταξύ τους. Η κλιματική κρίση έχει σχέση με την οικονομία και τις ταξικές διεκδικήσεις, που συναντιούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχουν σχέση με το κράτος δικαίου κ.ο.κ. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη, συνεκτική πρόταση απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό.