220 – Π. Γερουλάνος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Μπορεί νά γίνει η ενεργειακή μετάβασις στην Ελλάδα δικαιότερη καί απήντησε ότι μπορεί. «Διότι όλα είναι αλυσίδα. Όπως κάθε κακή απόφαση οδηγεί σέ συνεχείς κακές αποφάσεις, έτσι καί μιά σωστή απόφαση μπορείνά γυρίσει τόν φαύλο κύκλο σέ ενάρετο» υπεγράμμισε. Κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση ότι αντί νά μοιράσει τήνπαραγωγή ενέργειας δίκαια, καταργεί τήν προτεραιότητα των Ενεργειακών Κοινοτήτων, οδηγεί τις ΑΠΕ στις μεγάλες επιχειρήσεις και στουμπώνει τό δίκτυο τό οποίο σήμερα παραμένει κορεσμένο. «Φανταστείτε, να δίναμε 20% της παραγωγής ενέργειας, από τίς υπάρχουσες ΑΠΕ, σε κοινότητες και συλλογικότητες. Φανταστείτε, νά έπαιρναν οι Δήμοι, τά Επιμελητήρια καί οι Συνεταιρι σμοί, μέρος τωνΑΠΕ.