221 – Γ. Μανιάτης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

* […] Η Ευρώπη βρίσκεται απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις . Πώς να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση και να διασφαλίσουμε ενεργειακή ανεξαρτησία. Πώς να συνδέσουμε την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα γής, μέσα από πολιτικές όπως η Πράσινη Συμφωνία, με την ποιοτική αγροτική παραγωγή. Πώςνα θωρακίσουμε τα κοινωνικά και δημοκρατικά κεκτημένα μας απέναντι στην ακροδεξιά απειλή. Όλα αυτά είναιζωτικάζητήματα. Για όλα αυτά θα παρθούν σημαντικές αποφάσεις τα επόμε να χρόνια στα ευρωπαϊκά όργανα . Γι’ αυτό επαναλαμβάνω ότι οι ευρωπαϊκές κάλπες είναι και ελληνικές κάλπες. Και γι’ αυτό ανταπο κρίθηκα σε αυτό το κάλεσμα. Επειδή θεωρώ πατριωτικό καθήκοννα προσφέρωστοναγώ να αυτόν με όσες δυνάμεις, γνώσεις και εμπειρία διαθέτω, από τηνπολιτική μου θητεία και από την πανεπιστημιακή μου διαδρομή […]