223 – Θ. Σκυλακάκης – ΝΔ

provide an attachment id!

* Tο 9ο «Our Ocean Conference» που φιλοξενεί η χώρα μας (16 – 17Απριλίου) και διοργανώνεται από την Ελληνική Κυβέρνηση, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες, διεθνείς, περιβαλλοντικές Διασκέψεις. Αποτελεί , ταυτόχρονα, ευκαιρία για να εμπεδωθεί σε όλους πως το μέλλον μας, οικολογικά και οικονομικά, εξαρτάται άμεσα από τη θάλασ σα. Γι ‘ αυτό και οι πολιτικές που εστιάζουν στην προστασία της, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας. Στόχος είναι στο πλαίσιο τηςΔιάσκεψης, όπου θα συμμετάσχουν – σχεδόν από κάθε γωνιά του Πλανήτη – κυβερνήσεις, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, ερευνητικά ινστιτούτα, τοπικές αρχές, νέοι (καθώς στις 15/4 θα διεξαχθεί το «Youth Leadership Summit» που εστιάζει στη συμμετοχή των νέων σε πρωτοβουλίες για τη διάσωση των ωκεανών) , κ.ά. , να αναληφθεί μία σειρά δεσμεύσεων για συγκεκριμένες δράσεις, που αφορούν στη βιωσιμότητα των θαλασσών μας. Το μήνυμα της Διάσκεψης είναι ότι η προστασία των θαλασσών – όπως και η κλιματική κρίση – απαιτεί την άμεση συνεργασία όλων, καθώς καιτην ανάληψη δράσης από τον καθένα ξεχωριστά. Ταυτόχρονα, η ναυτιλία και ο τουρισμός βασίζονται, σε μεγάλο βαθμό, στην οικολογική ισορροπία και τη ζωτικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Περίπου το 20% της παγκόσμιας, ποντοπόρου ναυτιλίας είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ εξαρτάται από τον τουρισμό. Αναδυόμενες βιομηχανίες, όπως είναι η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών, η θαλάσσια βιοτεχνολογία, αλλά και η εξάρτηση του παγκόσμιου εμπορίου από τη ναυτιλία, δείχνουν ότι το μέλλον μας επηρεάζεται, καθοριστικά, από τη θάλασσα. Στο πλαίσιο του Our Ocean Conference, από τους έξι τομείς δράσης που έχει σταθερά η Διάσκεψη, δηλαδή από: 1 ) τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, 2) τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, 3) τη σχέση κλίματος και θαλασσών, 4) την ασφάλεια στη θάλασσα, 5) τη βιώσιμη αλιεία και 6) τη θαλάσσια ρύπανση, η Ελλάδα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις εξής πτυχές: στον αειφόρο τουρισμό σε παράκτιες περιοχές και νησιά, στην πράσινη ναυτιλία, στη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά και στην πράσινη μετάβαση στη Μεσόγειο. Κατά τη Διάσκεψη, η ελληνική Κυβέρνηση θα προβεί σε περισσότερες από 20 σημαντικές δεσμεύσεις, κάποιες εκ των οποίων θα υλοποιηθούν άμεσα και άλλες, σταδιακά, έως το 2030. Ολες είναι κοστολογημένες και με διασφαλι σμένη χρηματοδότηση. Ειδικότερα, θα ανακοινωθούν δεσμεύσεις αναφορικά με τα εξής: -Τηνάμεση δημιουργία δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων (σήμερα υπάρχει μόνο το πάρκο της Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων) , τα οποία θα είναι από μεγαλύτερα στη Μεσόγειο. Το ένα στο Ιόνιο, με κύριο σκοπό την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών που ζουν στην τάφρο του Ιονίου, αλλά και της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta. Το συγκεκριμένο περιλαμβάνει 13 περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, αλλά επεκτείνεται και πολύ πέραν αυτών. Το άλλο πάρκο, στο Αιγαίο, θα περιλαμβάνει δεκάδες ακατοίκητες βραχονησίδες και θα αφορά κυρίως στα θαλασσοπούλια και στα θαλάσσια θηλαστικά. Αυτό, περιλαμβάνει 13 περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, αλλά επεκτείνεται , επίσης, πολύ πέραν αυτών. Τα ακριβή όρια των δύο, νέων θαλάσσιων εθνικών πάρκων θα καθορισθούν μετά από ει δική, επιστημονική μελέτη, μέσα από την οποία θα εξειδικευθούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις. Στα πάρκα θα απαγορεύονται οι ανεμότρατες από το 2026. Και έως το 2030 θα απαγορευτούν οι ανεμότρατες και στις υπόλοιπεςπροστατευόμενες, θαλάσσιες περιοχές. Για την επιτήρησή τους θα αξιοποιηθεί υπερσύγχρονο σύστημα παρακολούθησης, με drones, ραντάρ, δορυφόρους και σκάφη, σε πραγματικό χρόνο. Η εν λόγω πρωτοβουλία λαμβάνεται στη βάση της πολιτικής μας δέσμευση για προστασία του 30% των ελληνικών θαλασσών έως το 2030. Για τη δημιουργία τους θα διατεθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, θα ενισχυθεί θεσμικά ο ρόλος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) , ενώ άμεση θα είναι η συνεργασία των αρμοδίων με το Λιμενικό Σώμα. – Προς επίτευξη της κυβερνητικής δέσμευσης για μείωση των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων κατά 50%, καιτων μικροπλαστικών κατά 30%, έως το 2030, θα αξιοποιηθούν αρ κετές από τις πρωτοβουλίες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που υλοποιούνται , σήμερα, για τον σκοπό αυτό, υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), που θα ενισχύσει και οικονομικά αυτές τις πρωτοβουλίες. – Θα διατεθούν σημαντικά κονδύλια για την πράσινη μετάβαση των λιμανιών της χώρας, πρωτίστως, από το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα στα πλοία κατά την παραμονή τους στα λιμάνια (cold ironing) . -Τέλος, στους βασικούς στόχους της Ελληνικής Κυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση, σε ποσοστό 30%, των υποβαθμισμένων θαλάσσιων εκτάσεων έως το 2030, μέσα από δράσεις, όπως για παράδειγμα η φύτευση Ποσειδωνίας (σ.σ. θαλάσσιο χόρτο, ενδημικό στην Μεσόγειο, που σχηματίζει μεγάλα υποθαλάσσια λιβάδια).