227 – Π. Κόκκαλης – Kosmos

provide an attachment id!

*[…] Η πρότασή μας είναι η συθέμελη αλλαγή των σημερινών πυλώνων του παραγωγικού μας μοντέλου, με σκοπό την ασφάλεια και την ευημερία του πολίτη, με πρώτη την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν μπορεί ο αγρότης, η πα ραγωγή και τελικά το νοικοκυριό και ο καταναλωτής να είναι όμηροι της κάθε διεθνούς κρίσης, όταν ο αέρας, ο ήλιος και το νερό είναι δωρεάν πρώτες ύλες για την παραγωγή ενέργειας ενέργειας, και μάλιστα μάλιστα σε αφθονία στη χώρα μας. Δεν είναι φετίχ ο εξηλεκτρισμός, είναι αναγκαιότητα κοινωνική και περιβαλλοντική, αν θέλουμε να συγκρατήσουμε τις αλλαγές στο κλίμα προτού κάνουντον πλανήτη αβίω το. Παράλληλα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την παθητική εξοικονόμηση ενέργειας θωρακίζοντας τα κτίριά μας με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Να εκσυγχρονίσουμε τις καλλιέργειές μας, να αλλάξουμε το μοντέλο διαχείρισης των υδάτινων πόρων και να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα. Οι άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει , με την Ε.Ε. να πρωτοστατεί διεθνώς. Θα είναι λάθος αν μείνουμε πίσω και αυτή τη φορά, από μία επανάσταση που δυνητικά θα είναι μεγαλύτερη και της βιομηχανικής επα νάστασης […]