231 – Μ. Χριστοδουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Οικονομική ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς την ύπαρξη ενός σύγχρονου, απλού και σταθερού θεσμικού πλαισίου που εγγυάται την ασφάλεια δικαίου και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εφαρμογή του από τη δημόσια διοίκηση . Βιώσιμη ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με τη μονομερή έμφαση στην υπερδόμηση , η οποία επιβαρύνει το αστικό περιβάλλον, αλλά και αυξάνει τις στεγαστικές ανισότητες σε βάρος των πιο αδύναμων, δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τα πορίσματα της επιστήμης […]