232 – Α. Ραλλάτος – ΚΚΕ

provide an attachment id!

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, Ν4067/12, επέφερε την οριζόντια προσαύξηση του συντελεστή δόμησης, του ύψους, του όγκου, τηνυπερεκμετάλλευση της γης, αύξηση των τιμών οικοπέδων και ακινήτων στο όνομα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και βελτίωσης ποιότητας ζωής […] Η οικοδομική δραστηριότητα με τον ΝΟΚ, δεν επέφερε κάποια μείωση της αξίας της γης, της κατοικίας, ούτε θετικό περιβαλλοντολογικό ισοζύγιο. Αντίθετα, ώθησε το κατασκευαστικό κεφάλαιο να επενδύσει με μεγαλύτερη κερδοφορία, μεγιστοποιώντας την εκμετάλλευση της γης […] Το ΚΚΕ καταδικάζειτην κυβερνητική πολιτική που μετατρέπειτους ενδιαφερόμενους σε ομήρους και απαιτεί πολεοδομικό σχεδιασμό που να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του λαού καιτην προστασία του περιβάλλοντος κι όχι με οριζόντιες πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα κέρδη των ομίλων. Καλεί το λαό να παλέ ψει κόντρα στην ΕΕ, την αστική πολιτική της εμπορευματοποίησης της γης και της κατοικίας. Προϋπόθεση αποτελεί η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, που θα δώσει δύναμη και ελπίδα στο λαό.