234 – Σ. Κούλογλου – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

[…] απαιτούνται περισσότερα μέττρα και κονδύλια. Το πολιτικό περιβάλλον δυστυχώς δεν ευνοεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει άνοδος ακραίων δυνάμεων στην Ευρώπη οι οποίες αμφισβητούν ακόμη και την ύπαρξη της κλιματικής κρίσης. Προσπαθούν δε να επηρεάσουν και άλλες δυνάμεις ώστε να περιοριστούν οι δαπάνες πρόληψης. Το ευρωκοινοβούλιο πολλές φορές εμφανίζεται διχασμένο σε τέτοια θέματα.