241 – Λ. Μενδώνη – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Εξι δεκαετίες αργότερα,τόσο η υλική όσο και η άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά βρίσκεται αντιμέτωπη με τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις και τους κινδύνους από φυσικούς, περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, οι οποίοι αυξάνονται και ενισχύονται με ανησυχητικούς ρυθμούς, τόσο εξαιτίας της εντεινόμενης διεθνούς γεωπολιτικής αστάθειας, των πολεμικών συγκρούσεωνκαι της μετακίνησηςπληθυσμών σε ευρεία κλίμακα όσο και εξαιτίας της περιβαλλοντικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή […]