247 – Κ. Σκρέκας – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους, όπως βιομηχανία μπαταριών (λιθίου) και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μεταλλοβιομηχανία, αλλά και βιομηχανία τροφίμων, η οποία συμμετέχει κατά 35% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της συνολικής εν Ελλάδι μεταποίησης. Θα φανεί η προτεραιότητά μας στις επόμενες κυβερνητικές δράσεις που θα ανακοινωθούν […] Οι χώρες που επιβίωσαν ισχυρότερες από την πανδημία του κορωνοϊού είχαν δυνατή βιομηχανική βάση. Θέλουμε οι βιομηχανίες που εδρεύουν στην Ελλάδα να έχουν τα εχέγγυα να παράγουν και για τις ανάγκες τους, γι’ αυτό έχουμε δώσει βάρος στις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα.