327 – Σ. Βολουδάκη – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] το Net Metering προβλέπεται να καταργηθεί χωρίς την έναρξη λειτουργίας της εναλλακτικής λύσης, του Net Billing, του χρηματικού συμψηφισμού δηλαδή, όπως αυτό ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Οι ενέργειες κατά της Αυτοκατανάλωσης πλήττουν όχι μόνον τις επιχειρήσεις του κλάδου των φωτοβολταϊκών αλλά και όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της χώρας, που προσέβλεπαν στο Net Metering για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η έντονη και απρόβλεπτη διακύμανση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας εξ αιτίας των προβλημάτων της ενεργειακής μετάβασης και των γεωπολιτικών αναταραχών[…] .