329 – Μ. Ω. Κουτσουπιά – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Σαν Ελλάδα, πρέπει να δώσουμε μάχες σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την τεχνολογική μετάβαση. Θα πρέπει τις πολιτικές που παράγονται στις Βρυξέλλες να τις και τευθύνουμε προς το συμφέρον της χώρας μας. Να δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την ΚΑΠ και τις επιδοτήσεις για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρδευ σης και γεωργίας, με συστήματα ανάλυσης δεδομένων για το κλίμα κ.λπ. Χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για την προστασία των συνόρων μας ή την προστασία από φυσικές καταστροφές. Στήριξη σε επενδύσεις αναφορικά με τη διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κλινικές μελέτες και την υγειονομική περίθαλψη […] Η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο που προκλήθηκε αρχικά λόγω Covid- 19 και διατάραξης εφοδιαστικών αλυσίδων και εν συνεχεία λόγω αστάθειας σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Πρώτον, το φαινόμενο αυτό είναι σε κάμψη, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεύτερον, δεν είναι ανάγκη να μιλάμε πάντα για λάθη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μπορεί να έχουν γίνει λάθη σε τομείς όπως ο αγροτικός ή η μετανάστευση, αλλά κάποια από αυτά θα πρέπει να τα χρεώσουμε και στα κυρίαρχα κράτη-μέλη. Η Γερμανία, για παράδειγμα, στηρίχθηκε υπέρμετρα στις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία και εκτέθηκε όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία. Η Γαλλία, λόγω πυρηνικής ενέργειας, είχε σημαντικά μικρότερη έκθεση. Οπότε είναι σημαντικό στον τομέα της ενέργειας να στηριζόμαστε, στον βαθμό που μπορούμε, στις δικές μας δυνάμεις και να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή ενέργειας, κάτι το οποίο η Ελλάδα έχει κάνει πολύ αποτελεσματικά τα τελευταία χρόνια […]